ТЕСТ
На знание законодательства о
налоговых проверках

для юристов
Тест
Насколько хорошо
Вы разбираетесь, в законодательстве о проверках?
ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
Что для ГНС является основанием для направления запросов налогоплательщику:
Неправильно :-(

ст. 73 НКУ

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 1. за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

 2. у разі проведення зустрічної звірки.
Неправильно :-(

ст. 73 НКУ

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 1. за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 2. у разі проведення зустрічної звірки.
Неправильно :-(

ст. 73 НКУ

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 1. за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 2. у разі проведення зустрічної звірки.
Неправильно :-(

ст. 73 НКУ

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 1. за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 2. у разі проведення зустрічної звірки.
Неправильно :-(

ст. 73 НКУ

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 1. за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 2. у разі проведення зустрічної звірки.
  Правильно!

  ст. 73 НКУ

  Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  1. за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
  2. у разі проведення зустрічної звірки.
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  Назовите пункт, который не указан в ст.73 НКУ как основание для направления запроса:
  Неправильно :(

  Правильный ответ - В)
  "Выявлены факты взаимоотношений с контрагентом, который носит признаки фиктивности" - такое основание отсутствует в перечне п.73.3. ст.73 НКУ и полностью охватывается п.п.1 п.73.3. ст.73 НКУ
  Неправильно :(

  Правильный ответ - В)
  "Выявлены факты взаимоотношений с контрагентом, который носит признаки фиктивности" - такое основание отсутствует в перечне п.73.3. ст.73 НКУ и полностью охватывается п.п.1 п.73.3. ст.73 НКУ
  ПРАВИЛЬНО :-)

  "Выявлены факты взаимоотношений с контрагентом, который носит признаки фиктивности" - такое основание отсутствует в перечне п.73.3. ст.73 НКУ и полностью охватывается п.п.1 п.73.3. ст.73 НКУ
  Неправильно :(

  Правильный ответ - В)
  "Выявлены факты взаимоотношений с контрагентом, который носит признаки фиктивности" - такое основание отсутствует в перечне п.73.3. ст.73 НКУ и полностью охватывается п.п.1 п.73.3. ст.73 НКУ
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  Через какой период времени после направления запроса и получения ответа от налогоплательщика налоговый орган имеет право провести внеплановую документальную проверку налогоплательщика:
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Б)
  ст.78 НКУ (начало течения срока), ст.102 НКУ – окончание течения срока – 1095 дней с момента подачи налоговой декларации.
  ПРАВИЛЬНО :)

  ст.78 НКУ (начало течения срока), ст.102 НКУ – окончание течения срока – 1095 дней с момента подачи налоговой декларации.
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Б)
  ст.78 НКУ (начало течения срока), ст.102 НКУ – окончание течения срока – 1095 дней с момента подачи налоговой декларации.
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  1. Какой из ниже указанных контрагентов не является рисковым с точки зрения ГНС:
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Е)
  Если налогоплательщик меняет налоговый адрес, он должен предупредить об этом налоговый орган. Учредителем предприятия могут быть как резиденты, так и нерезиденты Украины
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Е)
  Если налогоплательщик меняет налоговый адрес, он должен предупредить об этом налоговый орган. Учредителем предприятия могут быть как резиденты, так и нерезиденты Украины
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Е)
  Если налогоплательщик меняет налоговый адрес, он должен предупредить об этом налоговый орган. Учредителем предприятия могут быть как резиденты, так и нерезиденты Украины
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Е)
  Если налогоплательщик меняет налоговый адрес, он должен предупредить об этом налоговый орган. Учредителем предприятия могут быть как резиденты, так и нерезиденты Украины
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Е)
  Если налогоплательщик меняет налоговый адрес, он должен предупредить об этом налоговый орган. Учредителем предприятия могут быть как резиденты, так и нерезиденты Украины
  Правильно!

  Если налогоплательщик меняет налоговый адрес, он должен предупредить об этом налоговый орган. Учредителем предприятия могут быть как резиденты, так и нерезиденты Украины
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  Обязан ли контролирующий орган исходя из положений Методических рекомендаций по определению документально оформленных налогоплательщиком нереальных хозяйственных операций принимать во внимание наличие у налогоплательщика всех первичных документов по взаимоотношениям с контрагентами, которые содержать все реквизиты, предусмотренные законодательством:
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Б)
  Исходя из Методических рекомендаций принимаются во внимание только критерии рисковости операций и контрагентов
  Правильно!

  Исходя из Методических рекомендаций принимаются во внимание только критерии рисковости операций и контрагентов
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  Имеет ли право контролирующий орган определить бестоварность хозяйственной операции с налогоплательщиком и доначислить налоговые обязательства по таким операциям без налоговой проверки:
  Правильно!

  В соответствии с НК Решение о начислении налоговых обязательств и штрафных санкций контролирующий орган может принять только после проведения у налогоплательщика документальной налоговой проверки
  Неправильно :(

  Правильный ответ - А)
  В соответствии с НК Решение о начислении налоговых обязательств и штрафных санкций контролирующий орган может принять только после проведения у налогоплательщика документальной налоговой проверки
  Неправильно :(

  Правильный ответ - А)
  В соответствии с НК Решение о начислении налоговых обязательств и штрафных санкций контролирующий орган может принять только после проведения у налогоплательщика документальной налоговой проверки
  Неправильно :(

  Правильный ответ - А)
  В соответствии с НК Решение о начислении налоговых обязательств и штрафных санкций контролирующий орган может принять только после проведения у налогоплательщика документальной налоговой проверки
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  Какой срок для плановой проверки установлен для налогоплательщика с количеством работников 58 человек и оборотом за год 14 млн. евро:
  Неправильно :(

  В соответствии со ст.82 НКУ срок плановой проверки налогоплательщика, который является средним составляет 20 рабочих дней
  Неправильно :(

  В соответствии со ст.82 НКУ срок плановой проверки налогоплательщика, который является средним составляет 20 рабочих дней
  Неправильно :(

  В соответствии со ст.82 НКУ срок плановой проверки налогоплательщика, который является средним составляет 20 рабочих дней
  Правильно!

  В соответствии со ст.82 НКУ срок плановой проверки налогоплательщика, который является средним составляет 20 рабочих дней
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  Какие действия должен предпринять налогоплательщик при отказе инспектора принять первичные документы при проверке:
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Б)
  В соответствии со ст.44 НКУ при непринятии документов инспектором налогоплательщик имеет право направить документы на имя начальника контролирующего органа с описью вложения до дня окончания налоговой проверки
  Правильно!

  В соответствии со ст.44 НКУ при непринятии документов инспектором налогоплательщик имеет право направить документы на имя начальника контролирующего органа с описью вложения до дня окончания налоговой проверки
  Неправильно :(

  Правильный ответ - Б)
  В соответствии со ст.44 НКУ при непринятии документов инспектором налогоплательщик имеет право направить документы на имя начальника контролирующего органа с описью вложения до дня окончания налоговой проверки
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  Какие последствия наступают при нарушении налогоплательщиком 10 дневного срока для обжалования НУР:
  Правильно!

  В этом случае налоговое обязательство считается согласованным, т.е. у налогоплательщика появляется налоговый долг, что не лишает его права на обжалование НУР в сроки, предусмотренные НКУ и КАС
  Неправильно :(

  Правильный ответ - А)
  В этом случае налоговое обязательство считается согласованным, т.е. у налогоплательщика появляется налоговый долг, что не лишает его права на обжалование НУР в сроки, предусмотренные НКУ и КАС
  Неправильно :(

  Правильный ответ - А)
  В этом случае налоговое обязательство считается согласованным, т.е. у налогоплательщика появляется налоговый долг, что не лишает его права на обжалование НУР в сроки, предусмотренные НКУ и КАС
  Неправильно :(

  Правильный ответ - А)
  В этом случае налоговое обязательство считается согласованным, т.е. у налогоплательщика появляется налоговый долг, что не лишает его права на обжалование НУР в сроки, предусмотренные НКУ и КАС
  ДАЛЬШЕ
  ПРОВЕРИТЬ
  УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
  Это для Вас новая сфера...
  Вы дали до 25% правильных ответов.

  Скорее всего, Вы еще не проходили налоговую проверку, но хотите изучить этот вопрос.

  Ждем Вас на серии вебинаров 17-18-19 мая, на которых Вы узнаете, о самых распространенных и опасных ошибках юриста при налоговой проверке.

  P.S. уже завтра я пришлю Вам новый видеоурок по проверкам.
  Не забудьте проверить почту.
  До завтра :)
  ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ
  Вы только начали...
  Вы дали 25-50% правильных ответов.

  Скорее всего, Вы еще не проходили налоговую проверку, но хотите изучить этот вопрос.

  Ждем Вас на серии вебинаров 17-18-19 мая, на которых Вы узнаете, о самых распространенных и опасных ошибках юриста при налоговой проверке.

  P.S. уже завтра я пришлю Вам новый видеоурок по проверкам.
  Не забудьте проверить почту.
  До завтра :)

  ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ
  Вы уже проходили налоговые проверки...
  Вы дали 50-75% правильных ответов.

  Скорее всего, Вы уже проходили налоговую проверку и знаете некоторые моменты. Но этого мало, чтобы не допускать других ошибок при проверках.

  Поэтому...

  Ждем Вас на серии вебинаров 17-18-19 мая, на которых Вы узнаете, о самых распространенных и опасных ошибках юриста при налоговой проверке.

  P.S. уже завтра я пришлю Вам новый видеоурок по проверкам.
  Не забудьте проверить почту.
  До завтра :)

  ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ
  Это очень неплохо :)
  Вы дали 75-100% правильных ответов.

  И это очень неплохо, Вы владеете базовыми знаниями и имеете опыт прохождения проверок.
  Но Вы понимаете, что этого мало, чтобы не допускать других ошибок при проверках.

  А ошибка в работе юриста, даже если она одна, часто оборачивается большими потерями для компании :(

  Ждем Вас на серии вебинаров 17-18-19 мая, на которых Вы узнаете, о самых распространенных и опасных ошибках юриста при налоговой проверке.

  P.S. уже завтра я пришлю Вам новый видеоурок по проверкам.
  Не забудьте проверить почту.
  До завтра :)

  ПРОЙТИ ЕЩЕ РАЗ
  17 мая в 19:00
  пройдет 1-й вебинар на тему
  "Основные риски, которые могут привести
  к Налоговой проверке"
  Поставьте напоминание в календарь,
  чтобы не забыть и присоединиться вовремя
  © Онлайн-школа юриста AVS Legal.
  Всі права захищені.


  КОНТАКТЫ
  • (044) 229 17 75

   no-reply@avslegal.com.ua
  • г. Киев, ул. Беломорская, 1а
  FOLLOW US
  Made on
  Tilda