ТЕСТ
з Земельного права
для адвокатів та юристів
Тест
Чи знаєте ви
ключові нюанси
земельного права?
Перевірте себе невеликим онлайн-тестом
ПЕРЕВІРИТИ СЕБЕ
Чи можлива безоплатна приватизація додаткової земельної ділянки, одного виду цільового призначення, якщо така земельна ділянка вже була отримана?
Не правильно :-(

Відповідно до ч.4 ст. 116 ЗК України Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду цільового призначення

Правильна відповідь: Не можлива, оскільки це буде вважатися повторною приватизацією.

Правильно!


Відповідно до ч.4 ст. 116 ЗК України Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду цільового призначення

Не правильно :-(


Відповідно до ч.4 ст. 116 ЗК України Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду цільового призначення

Правильна відповідь: Не можлива, оскільки це буде вважатися повторною приватизацією.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Хто є розпорядником землі у разі безоплатної приватизації земель сільськогосподарського призначення?
Не правильно :(

Відповідно до ст. 122, 123 ЗК України надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
Не правильно :(

Відповідно до ст. 122, 123 ЗК України надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
Правильно!

Відповідно до ст. 122, 123 ЗК України надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Заява про безоплатну приватизацію має містити:

Не правильно :(


Перелік документів, необхідний для подання разом із заявою/клопотання визначається у ч. 6 ст. 116 ЗК України

Правильна відповідь: Розмір земельної ділянки, цільове призначення землі, вимогу про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, графічні матеріали про бажане місцезнаходження землі та додаткові документи у разі вилучення землі або передачі для ведення фермерського господарства.
Не правильно :(

Перелік документів, необхідний для подання разом із заявою/клопотання визначається у ч. 6 ст. 116 ЗК України

Правильна відповідь: Розмір земельної ділянки, цільове призначення землі, вимогу про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, графічні матеріали про бажане місцезнаходження землі та додаткові документи у разі вилучення землі або передачі для ведення фермерського господарства.
ПРАВИЛЬНО :)

Перелік документів, необхідний для подання разом із заявою/клопотання визначається у ч. 6 ст. 116 ЗК України
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Чи вважається інформація із Публічної кадастрової карти належним документом щодо підтвердження бажаного місцезнаходження землі?
Не правильно :(

(Постанова ВС КАС від 09.01.2020 року у справі №812/1264/17 (ЄДРСРУ № 86815234)
Не правильно :(

(Постанова ВС КАС від 09.01.2020 року у справі №812/1264/17 (ЄДРСРУ № 86815234)
Правильно!

(Постанова ВС КАС від 09.01.2020 року у справі №812/1264/17 (ЄДРСРУ № 86815234)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Не підписання сусідом акту погодження меж тягне за собою наступні наслідки:
Правильно!

згідно з Постановой ВС КЦС від 28.03.2018 року у справі №681/1039/15-ц (ЄДРСРУ № 73156897
Не правильно :(

згідно з Постановой ВС КЦС від 28.03.2018 року у справі №681/1039/15-ц (ЄДРСРУ № 73156897

Правиільна відповідь: Будь-які правові наслідки не наступають, а документація має бути затверджена уповноваженим органом
Не правильно :(

згідно з Постановой ВС КЦС від 28.03.2018 року у справі №681/1039/15-ц (ЄДРСРУ № 73156897

Правиільна відповідь: Будь-які правові наслідки не наступають, а документація має бути затверджена уповноваженим органом
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Документом який посвідчує право власності на землю є:
Неправильно:(

Стаття 126 ЗК України у редакції до 01.01.2013 року, визначала, що одним із документів, який посвідчує право власності на землю є державний акт

Правиільна відповідь: Державний акт про право власності на землю
Неправильно :(

Стаття 126 ЗК України у редакції до 01.01.2013 року, визначала, що одним із документів, який посвідчує право власності на землю є державний акт

Правиільна відповідь: Державний акт про право власності на землю
Правильно!

Стаття 126 ЗК України у редакції до 01.01.2013 року, визначала, що одним із документів, який посвідчує право власності на землю є державний акт
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Прокурор має право звертатися до суду із позовом щодо захисту інтересів держави у таких випадках:
Неправильно:(

Підстави звернення прокурора до суду прямо передбачені у ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру»

Правиільна відповідь: виключно у випадках, визначених ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру»
Правильно!

Підстави звернення прокурора до суду прямо передбачені у ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру»
Неправильно:(

Підстави звернення прокурора до суду прямо передбачені у ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру»
Правиільна відповідь: виключно у випадках, визначених ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру»
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Якщо орган державної влади, інтереси якого захищає прокурор відсутній, то це може бути підставою для звернення до суду прокурором?
Неправильно:(

(ч.3 ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» визначає, що прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу)

Правильна відповідь: у випадку, якщо це загрожує інтересам держави та підстави представництва описані у позовній заяві
Неправильно:(

(ч.3 ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» визначає, що прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу)

Правильна відповідь: у випадку, якщо це загрожує інтересам держави та підстави представництва описані у позовній заяві
Правильно!

(ч.3 ст. 23 ЗУ «Про прокуратуру» визначає, що прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу)
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Позовна давність обраховується..
Правильно!

(ч.1 ст. 261 ЦК України визначає, що Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила)
Неправильно:(

(ч.1 ст. 261 ЦК України визначає, що Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила)

Правильна відповідь: з моменту коли особа дізналася про порушення свого права чи про особу, яка його порушила
Неправильно:(

(ч.1 ст. 261 ЦК України визначає, що Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила)

Правильна відповідь: з моменту коли особа дізналася про порушення свого права чи про особу, яка його порушила
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Суд застосовує наслідки спливу строків позовної давності у разі...?
Правильно!

(ч. 3 ст. 267 ЦК України визначає, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення)
Неправильно:(

(ч. 3 ст. 267 ЦК України визначає, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення)

Правильна відповідь: письмової заяви однієї із сторін, поданої згідно процесуальних строків;
Неправильно:(

(ч. 3 ст. 267 ЦК України визначає, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення)

Правильна відповідь: письмової заяви однієї із сторін, поданої згідно процесуальних строків;
ДАЛІ
ПЕРЕВІРИТИ
ДІЗНАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Це для Вас нова сфера ...
Ви дали до 25% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви ще не працювали юристом з земельних питаннь, але хочете навчитися.

Чекаємо Вас на серії вебінарів 20-21-22 вересня, на яких Ви дізнаєтеся все про ринок землі 2021 та його вплив на земельні правовідносини.

P.S. вже завтра я надішлю Вам перши відеоурок з Земельного права.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)
ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви тільки почали ...
Ви дали 25-50% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви ще не працювали юристом з земельних питаннь, але хочете навчитися.

Чекаємо Вас на серії вебінарів 20-21-22 вересня, на яких Ви дізнаєтесь все про ринок землі 2021 та його вплив на земельні правовідносини.

P.S. вже завтра я надішлю Вам перши відеоурок з Земельного права.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Ви вже практикуєте в галузі земельного права...
Ви дали 50-75% правильних відповідей.

Швидше за все, Ви вже працюєте в галузі земельного права і знаєте деякі моменти. Але, цього мало, щоб не допускати помилок.

Тому ..

Чекаємо Вас на серії вебінарів 20-21-22 вересня, на яких Ви дізнаєтесь все про ринок землі 2021 та його вплив на земельні правовідносини.

P.S. вже завтра я надішлю Вам перши відеоурок з Земельного права.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
Дуже добре :)
Ви дали 75-100% правильних відповідей.

І це зовсім непогано, Ви володієте базовими навичками в галузі земельного права. Але Ви розумієте, що цього мало, аби не допускати помилок.

Чекаємо Вас на серії вебінарів 20-21-22 вересня, на яких Ви дізнаєтесь все про ринок землі 2021 та його вплив на земельні правовідносини.

P.S. вже завтра я надішлю Вам перши відеоурок з Земельного права.
Не забудьте перевірити пошту.
До завтра :)

ПРОЙТИ ЩЕ РАЗ
20 вересня о 19:00
відбудеться 1-й вебінар з серії
"Ринок землі 2021 та його вплив
на земельні правовідносини
"

Поставте нагадування в календар,
прямо зараз, щоб не забути і бути вчасно
© Онлайн-школа юриста AVS Legal.
Всі права захищені.

КОНТАКТИ
  • (044) 229 17 75
  • no-reply@avslegal.com.ua
    • м. Київ, вул. Біломорська, 1а
Made on
Tilda